Όροι ενοικίασης - Aspida-Carrental

Go to content

Main menu

Όροι ενοικίασης

Greek

1.       Ηλικία Μισθωτή και Οδηγού : Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 21 χρόνια για κατηγορίες αυτοκινήτων A – Cκαι τα 23 χρόνια για τις υπόλοιπες κατηγορίες

2.       Άδεια Οδήγησης : Ο οδηγός πρέπει να έχει στην κατοχή του άδεια που να έχει εκδοθεί πριν από έναν χρόνο τουλάχιστον

3.       Τρόπος πληρωμής :

a.       Η ύπαρξη πιστωτικής κάρτας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εγγύησης για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως τελικής μεθόδου πληρωμής. Η διαδικασία περιλαμβάνει προέγκριση στο προϋπολογιζόμενο κόστος της μίσθωσης, το ποσό απαλλαγής του CDW / SCDW (εάν έχει επιλεχθεί), καθώς και το κόστος της βενζίνης και των επιπρόσθετων παροχών (εάν έχουν επιλεγεί). Η τελική χρέωση γίνεται στο τέλος της ενοικίασης.

b.      Ακυρωτική Πολιτική Προπληρωμένων κρατήσεων

- Σε πελάτες οι οποίοι θα ακυρώνουν την κράτηση τους μέχρι 72 ώρες πρίν την παραλαβή του οχήματος θα επιστρέφεται το πλήρες ποσό της κράτησης.

- Σε πελάτες οι οποίοι θα ακυρώνουν την κράτηση τους μεταξύ 72 και 24 ωρών πρίν την παραλαβή του οχήματος θα επιστρέφεται το 90% του ποσού της κράτησης.

- Σε πελάτες οι οποίο θα ακυρώνουν την κράτηση τους σε λιγότερο απο 24 ώρες πρίν την παραλαβή του οχήματος θα επιστρέφεται το 75% του ποσού της κράτησης.

- Σε πελάτεςοι οποίοι δεν θα εμφανίζονται για την παραλαβή του αυτοκινήτου, ή θα ενημερώνουν για ακύρωση μετά την προκαθορισμένη ώρα παραλαβής, θα κρατείται ολόκληρο το ποσό της κράτησης.

4.       Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης : Μία ημέρα (24 ώρες)

5.       Ασφάλεια: Οι τιμές περιλαμβάνουν τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις:

a.       Σε περίπτωση θανάτου ή σωματικών βλαβών τρίτων και επιβαινόντων εις το όχημα πλην του οδηγού έως 1.000.000€ ανά άτομο.

b.      Υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της Aspida) ως 1.000.000€

c.       Στην περίπτωση των αυτοκινήτων Cabrio, δεν καλύπτονται ζημιές στην οροφή

6.       Μικτή κάλυψη υλικών ζημιών (CDW) : Οι τιμές περιλαμβάνουν μικτή κάλυψη υλικών ζημιών με απαλλαγή ποσού ανάλογα με την κατηγορία αυτοκινήτου που έχει επιλεγεί. Η ευθύνη του ενοικιαστή μειώνεται στα 400 ευρώ για τις κατηγορίες A,B,C, στα 600 ευρώ για τις κατηγορίες  E,H,F,D,T,N,R,  στα 800 για τις κατηγορίες J,W,G & στα 1300 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

7.       Ασφάλεια μερικής κάλυψης ποσού απαλλαγής (L.W.S – LiabilityWaiverSurcharge): Ο ενοικιαστής μπορεί να μειώσει επιπλέον την συμμετοχή του στα ποσά απαλλαγής εάν αποδεχθεί να πληρώσει την Ασφάλεια μερικής κάλυψης ποσού απαλλαγής μειώνοντας το ποσό απαλλαγής σε 200 ευρώ για τις κατηγορίες A,B,Cμε κόστος 10 ευρώ ημερησίως, και σε 300 ευρώ για τις κατηγορίες A,B,C, 400 E,H,F,D,T,N,R, 400 για τις κατηγορίες J,W,G και 500 για τις υπόλοιπες κατηγορίες με 12 ευρώ ημερησίως.

a.       Ανεξαρτήτως εάν ο πελάτης έχει αποδεχθεί την κάλυψη μη ασφαλιζομένων ποσών (CDW – LWS) υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου,  στους τροχούς και τα λάστιχα του, καθώς επίσης και σε περίπτωση που η ζημιά προκληθεί από παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

8.       Ασφάλεια Κλοπής (TW): Οι τιμές περιλαμβάνουν ασφάλεια κλοπής του αυτοκινήτου.

9.       Κάλυψη πυρός και Τρομοκρατικών ενεργειών : Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν την ασφάλεια πυρός & τρομοκρατικών ενεργειών. Για την κάλυψη του αυτοκινήτου σε περίπτωση φωτιάς ή ζημιές από τρομοκρατική ενέργεια ο ενοικιαστής καλείται να πληρώσει ανά ημέρα το ποσό των € 4 .- για τις κατηγορίες από Α - G και € 5 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες αυτοκινήτων.

10.   Προσωπικά Αντικείμενα : Η εταιρεία δεν ευθύνεται για προσωπικά αντικείμενα, του Πελάτη, του οδηγού, ή των επιβατών, τα οποία και εκλάπησαν από το αυτοκίνητο, ή καταστράφηκαν κατά την διάρκεια ατυχήματος.

11.   Προσωπικής Ασφάλιση οδηγού (PAI): Προσφέρεται έναντι 5 ευρώ την ημέρα και καλύπτει: Τον οδηγό για θάνατο, μόνιμη, ολική η μερική ανικανότητα από τροχαίο ατύχημα έως 17.608,22 ευρώ και νοσήλεια έως 1.760,82 ευρώ

12.   Έξοδα φακέλου ατυχήματος : Oοδηγός χρεώνεται 15 ευρώ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται

13.   Πρόσθετη επιβάρυνση για δεύτερο οδηγό: 4 ευρώ ημερησίως

14.   Βενζίνη: Πληρώνεται από τον μισθωτή. Χρέωση εξυπηρέτησης καυσίμων 12 ευρώ.

15.   Σχάρα οροφής : διατίθεται μετά από κράτηση με χρέωση 10 ευρώ ημερησίως

16.   Παιδικά καθίσματα : Διατίθενται μετά από επιβεβαίωση κράτησης, για παιδιά μέχρι 5 ετών, με χρέωση 5 ευρώ ημερησίως

17.   Σύστημα πλοήγησης : Διατίθεται μετά από επιβεβαίωση κράτησης με χρέωση 10 ευρώ ημερησίως

18.   Αλυσίδες Χιονιού: Διατίθενται μετά από επιβεβαίωση κράτησης με χρέωση 10 ευρώ ημερησίως

19.   Τύποι Αυτοκινήτων : Τα μοντέλα αυτοκινήτων τα οποία εμφανίζονται είναι ενδεικτικά. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου με άλλον τύπο ιδίου κυβισμού.

20.   Παράδοση / Παραλαβή:

a.       Στους σταθμούς μας : δωρεάν

b.      Εκτός των γραφείων μας : με επιβάρυνση 15 ευρώ ανά διαδρομή εντός των ορίων της πόλεως

c.       Για μεγαλύτερες αποστάσεις η χρέωση γίνεται με 0,50 ευρώ ανά χλμ. Για όλες τις κατηγορίες (ελάχιστη χρέωση 15 ευρώ ανά διαδρομή)

d.      Χρέωση για κάθε παράδοση η παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας (21:00 – 08:00) 25 ευρώ

21.   Ενοικιάσεις μίας κατεύθυνσης εντός Ελλάδας : Ηπειρωτική Ελλάδα και Νησιά: ο μισθωτής επιβαρύνεται με 0,50 ευρώ ανά χιλιόμετρο ανά κατεύθυνση για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων

22.   Φόροι : 23% ή 16% ανάλογα με την περιοχή. Ο φόρος 23% ή 16% δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέρω πεδία όπου εμφανίζονται τιμές.

23.   Χρέωση για παράδοση αυτοκινήτου στο Αεροδρόμιο (Φόροι Αεροδρομίου / AirportSurcharge): 13% για το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και 6% για όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας.

24.   Τροχαίες παραβάσεις : Όλα τα πρόστιμα και οι συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις επιβαρύνουν τον μισθωτή

25.   Μισθώσεις εκτός συνόρων δεν επιτρέπονται. Για τυχόν παράβαση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης προστίμου αξίας 5.000 ευρώ

26.   Μεταφορά με πλοίο : Επιτρέπεται μόνο με προγενέστερη γραπτή ενημέρωση & έγκριση της εταιρείας

27.   Οδική Βοήθεια: 24 ώρες

28.   Αναπροσαρμογές τιμών: Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Θα εφαρμόζονται οι κατά την έναρξη της ενοικίασης ισχύουσες τιμές, μετά από σχετική έγκριση από τον Ε.Ο.Τ.

Back to content | Back to main menu